LedPerf.com : LED-belysning för bilar och motorcyklar

24 tim.
Svar och
avsändning


0kr
Från
1100kr

N°1

Officiell ledare
sedan 2007

550 000
fordon
utrustade100%
säker
Omdömen 4.9/5
58365 Insamlade omdömen

Tom

Endast 1,100.00kr kvar innan fri frakt till: Sverige

Visa korg

SOLDES ETE 2024 du 26/06 au 15/07 + 1j push et code
!!!RABATTTER!!! SOLDES ETE 2024 du 26/06 au 15/07 + 1j push et code

Webbplatsens allmänna villkor för försäljning Ledperf.se

ARTIKEL 1: GODKÄNNANDE AV DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade "Allmänna villkor") gäller för försäljning av material och produkter på webbplatsen Ledperf.se (nedan kallad "Webbplatsen"), som drivs av företaget LEDPERF SAS, och som utförs av en internetanvändare som tidigare har öppnat ett kundkonto på webbplatsen (nedan kallad "Kunden").

1.2 Genom att kryssa i rutan "Jag har läst de allmänna försäljningsvillkoren" godkänner kunden uttryckligen dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade "Allmänna försäljningsvillkor") utan förbehåll. Han/hon förklarar också att han/hon har den rättsliga förmågan att åta sig att följa dessa allmänna villkor.

1.3 Dessa allmänna villkor kan ändras när som helst och efter LEDPERF SAS eget gottfinnande. Endast de allmänna villkor som gäller vid tidpunkten för beställningen är bindande för kunden.

ARTIKEL 2: IDENTIFIERING AV SÄLJAREN - RÄTTSLIG INFORMATION

Företaget LedPerf SAS med ett kapital på 40.000€.
Det är registrerat hos RCS i SAINT-ETIENNE under nummer 511 128 894.
VAT-nummer inom gemenskapen: FR24511128894
APE/NAF-kod: 4791B
Huvudkontor:
LedPerf SAS
4 rue des VAB
42400 Saint-Chamond
E-post: info@LedPerf.com

ARTIKEL 3: PRODUKTERNA

De produkter som erbjuds till försäljning är de som presenteras på webbplatsen, och företaget LEDPERF SAS lägger stor vikt vid presentationen och beskrivningen av dessa produkter för att ge bästa möjliga information till kunden. Det är dock möjligt att det kan förekomma fel på webbplatsen, vilket kunden erkänner och accepterar. Om den levererade produkten inte överensstämmer med beskrivningen på webbplatsen kan kunden utöva sin ångerrätt eller åberopa företagets garanti för överensstämmelse. Företaget kommer vid behov att byta ut eller återbetala (helt eller delvis) de fakturerade beloppen.

ARTIKEL 4: MOTTAGNING AV BESTÄLLNINGAR

4.1 Före varje beställning måste kunden öppna ett konto på webbplatsen och ange följande uppgifter: efternamn, förnamn, postadress och e-postadress, aktuellt telefonnummer (fast eller mobilt), där kunden kan nås i händelse av svårigheter med leveransen.

4.2 Varje beställning innebär att kunden bekräftar sin "korg", som sammanfattar alla produkter som kunden valt på webbplatsen, val av leveransmetod, fakturerings- och leveransadresser samt val av betalningsmetod.

Varje beställning är föremål för en orderbekräftelse från LEDPERF SAS, som skickas inom högst 24 timmar till kunden på den e-postadress som angivits vid registreringen. Försäljningen ska gälla först när beställningen har bekräftats av kunden.

LEDPERF SAS förbehåller sig rätten att inte bekräfta en beställning eller att annullera den i händelse av en tvist med en kund om betalningen av en tidigare beställning. Kunden kommer då att informeras via e-post inom högst 24 timmar.

Om bankens betalningscentral vägrar att betala eller om vår bank vägrar att ta emot checken, kommer beställningen automatiskt att annulleras och kunden kommer att informeras via e-post.

4.3 Varje begäran om ändring eller annullering, helt eller delvis, av beställningen från kundens sida måste riktas till LedPerf SAS via formuläret för ändring/avbokning av beställning som finns på kundens konto. Klicka här för mer information om hur du använder formuläret för ändring/avbeställning av beställningar.

LEDPERF SAS är inte på något sätt skyldig att uppfylla en begäran om ändring eller annullering av beställningen, utom i det fall som anges i artikel 8 i dessa allmänna villkor, eller om LEDPERF SAS underlåter att uppfylla sin skyldighet att leverera varorna eller tillhandahålla tjänsten inom trettio dagar efter det att avtalet har ingåtts. Kunden kan då häva avtalet genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis eller genom en skriftlig handling på ett annat varaktigt medium, om LEDPERF SAS, efter att ha uppmanat företaget att utföra leveransen eller tillhandahålla tjänsten inom en rimlig ytterligare tid, inte har gjort det inom denna tid.

Om en beställning avbryts, oavsett anledning, har kunden endast rätt till återbetalning av det betalda beloppet. Ingen ersättning kan krävas för denna avbokning.

ARTIKEL 5: PRISERNA

5.1 För alla produkter som skickas inom EU anges priserna på våra produkter med SEK (kr) alla skatter inkluderade, exklusive bearbetnings- och fraktkostnader, och betalas endast i SEK (kr).

5.2 För alla produkter som skickas utanför EU och de franska utomeuropeiska departementen och territorierna kommer orderbekräftelsen och fakturan endast att visa priset exklusive skatt i SEK (kr). Tullar eller andra lokala skatter, importtullar eller statliga skatter kan vara betalbara och ska uteslutande betalas av kunden, som också är ensam ansvarig för deklarationer till behöriga myndigheter och organ i det berörda landet. Vi råder dig att kontrollera dessa omständigheter med dina lokala myndigheter.

5.3 LEDPERF SAS förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst. Den sålda produkten faktureras utifrån den prislista som gäller vid beställningstillfället. Även om vår webbplats är noggrant utformad är det möjligt att de priser som anges på webbplatsen kan innehålla fel. LEDPERF SAS förbehåller sig rätten att inte genomföra en beställning om det finns ett uppenbart fel på produktens pris som anges på webbplatsen vid beställningen. I detta fall får kunden automatiskt ersättning genom banköverföring eller check inom 15 dagar.

5.4 Leveransavgifter ska betalas för varje beställning. Den exakta summan beror på den plats dit beställningen ska skickas, vilka tjänster som valts samt innehåll, volym och vikt av de beställda produkterna.

Beloppet för leveranskostnaderna anges i "beställningskorgen" och måste godkännas av kunden genom att bekräfta "korgen".

Kunden kan i förväg räkna ut det totala värdet av sin beställning på webbplatsen. Det angivna beloppet är en uppskattning och endast det pris som gäller vid tidpunkten för godkännande av beställningen är avtalsenligt.

Vid flera beställningar från kunden med samma leveransadress förbehåller sig LEDPERF SAS rätten att samla beställningen i ett enda paket. I detta fall förblir fraktkostnaderna för flera beställningar hos LEDPERF SAS.

ARTIKEL 6: BETALNINGSVILLKOR.

6.1 Priset för produkterna ska betalas kontant när beställningen görs. Det pris som faktureras kunden är det pris som anges i den orderbekräftelse som skickas av LEDPERF SAS.

6.2 Betalning kan göras:

 • Eller med bankkort med CB-symbolen: i detta fall sker betalningen via ett säkert betalningsgränssnitt som drivs av BANQUE POPULAIRE DES ALPES. Kunden garanterar LedPerf SAS att han/hon har de nödvändiga behörigheterna för att använda betalningsmetoden med kort när han/hon gör sin beställning.
 • Eller genom Paypal-överföring, PAYPAL-systemet gör det möjligt för dig att betala för dina inköp online i en helt säker miljö. Din betalning sker direkt på PAYPAL-företagets säkra server, utan att gå via butikens server,
 • Eller genom banköverföring: uppgifterna om LedPerf SAS konto kommer att meddelas kunden på begäran.
 • Eller med fullmakt för kontanter: kontantöverföringstjänst via postbanken.

6.3 Med tillämpning av lagen av den 15 maj 2001 och artikel L.441-6 i handelslagen kommer varje faktura som inte betalas på förfallodagen av en professionell kund att ge upphov till dröjsmålsavgifter som motsvarar fem gånger den lagstadgade räntan. Dessutom kommer en fast ersättning för inkassokostnader att tas ut om betalningen inte sker på förfallodagen. Denna ersättning uppgår till 40kr€.

ARTIKEL 7: LEVERANS

7.1 Plats för leverans

Leveransen sker till den adress som kunden har angett vid beställningen och som anges i orderbekräftelsen. LEDPERF SAS kan inte hållas ansvarigt för om leveransen är omöjlig på grund av ett fel eller en felaktighet i den adress som kunden angett.

7.2 Leveranstider

Beställningen kommer att utföras inom de tidsfrister som anges på webbplatsen och i orderbekräftelsen som skickas av LedPerf SAS, utom vid force majeure enligt lag och rättspraxis från franska domstolar.

De angivna tiderna är beräknade i arbetsdagar och omfattar inte lördagar, söndagar och helgdagar. LEDPERF SAS är i alla fall skyldig att leverera produkterna senast trettio kalenderdagar efter det att avtalet har ingåtts.

Överskridande av denna period ger inte kunden rätt till någon kompensation eller prisändring. Denne kan dock begära att beställningen annulleras och att de betalda beloppen återbetalas om tidsfristerna för utförandet inte respekteras.

Vid betalning med postanvisning eller banköverföring kan beställningen behandlas först när beloppet har mottagits och leveransperioden börjar först efter denna betalning.

7.3 Tillgänglighet

Om produkten eventuellt inte finns i lager eller är otillgänglig ska detta tydligt anges på produktbladet, och nästa datum tillgänglighet ska också nämnas, detta innan kunden köper produkten.

Kunden kan då välja mellan att vänta på att produkten ska bli tillgänglig eller begära återbetalning av sin betalning, vilket sker inom högst 30 dagar, med check, banköverföring eller Paypal, beroende på vilket betalningssätt kunden har använt.

7.4 Godkännande av produkter och genomförande av service efter försäljning

7.4.1 Alla våra beställningar kontrolleras innan de skickas. Kontrollen omfattar produkternas korrekta funktion och de beställda kvantiteterna.

7.4.2 För icke-registrerade försändelser (spårat brev, colissimo utan underskrift, spårad export) är spårningssystemet avgörande, och följaktligen kommer inget krav att beaktas om spårningssystemet bekräftar att försändelsen har levererats.

7.4.3 Varje retur av varor kräver ett förhandsgodkännande från LEDPERF SAS. I avsaknad av avtal kommer returnerade varor att hållas till kundens förfogande på kundens bekostnad och risk, och alla kostnader för transport, lagring och hantering kommer att ligga på kundens bekostnad.

ARTIKEL 8: ÅNGERRÄTT

8.1 I enlighet med artikel L.221-18 i den franska konsumentlagen har kunden en tidsfrist på fjorton (14) dagar från mottagandet av varorna för att utöva sin ångerrätt, utan skäl eller påföljd. Kunden står för kostnaderna för att returnera produkterna och får tillbaka hela beloppet inom högst 14 dagar, via check, banköverföring eller Paypal, beroende på vilket betalningssätt kunden använt.

8.2 Varje begäran om återbetalning med stöd av ångerrätten måste göras via det onlineverktyg som tillhandahålls för detta ändamål på kundkontot under rubriken "Mina returer" eller genom någon annan otvetydig förklaring som uttrycker önskan om att ångra sig. Kunden får då ett SAV-nummer som ska anges på returpaketet. Produkten måste returneras i nytt, oskadat skick, med alla tillbehör, instruktioner och dokumentation.

8.3 Vi påminner om att denna ångerrätt inte är tillämplig på avtal som ingås av yrkesverksamma personer.

8.4 Vi vill också påminna om att bestämmelserna i denna artikel endast är tillämpliga på fysiska personer som är konsumenter med hemvist i Europeiska unionen.

ARTIKEL 9: GARANTIER

9.1 I enlighet med artiklarna L211-4 och följande i konsumentlagen omfattas de produkter som distribueras av LEDPERF SAS av den lagstadgade garantin om överensstämmelse från och med leveranstillfället.

Under denna period har kunden möjlighet att utnyttja sin garanti om han upptäcker bristande överensstämmelse eller fel i den produkt som köpts från LEDPERF SAS.

9.2 Garantin gäller inte i följande fall:

 • Om produkten har skadats av kunden eller har använts onormalt i förhållande till de användningsmetoder som LedPerf SAS rekommenderar;
 • Om produkten har monterats, installerats eller underhållits felaktigt av kunden,
 • Om produkten har reparerats, modifierats eller omvandlats av kunden eller en tredje part, utan att detta uttryckligen godkänts av LedPerf SAS,
 • Om produkten har använts i en våt miljö eller utomhus om det inte uttryckligen tillåts i databladet,
 • Vid normalt slitage eller åldrande av produkten.
 • Om produkten returneras märkt med bläck eller något annat ämne: Eftersom de flesta produkter är reparerbara kan vi inte ta tillbaka en produkt under garanti som kunden har antecknat med en penna eller på annat sätt.

9.3 Om villkoren för garantin är uppfyllda förbinder sig LEDPERF SAS att reparera produkten inom 30 dagar. Om detta inte är möjligt kommer LEDPERF SAS att föreslå kunden att ersätta produkten med en likvärdig produkt eller att ersätta kunden kontant, med check, banköverföring eller Paypal, beroende på vilket betalningssätt kunden använder.

9.4 För att utnyttja denna garanti måste kunden fylla i det formulär som finns på följande adress

Information om eftermarknadstjänster

Han eller hon kan också kontakta LEDPERF SAS via e-post via det kontaktformulär som finns på webbplatsen. Kunden kommer att få ett S A V - RMA-nummer (Return Material Authorisation) när han/hon returnerar varan. Defekta produkter ska returneras i förstärkt paket och åtföljas av det returnummer som LEDPERF SAS beviljat.

9.5 Denna garanti hindrar inte kunden från att utöva den garanti för dolda fel som föreskrivs i artikel 1641 och följande artiklar i civillagen.

9.6 Särskilda garantier : Vissa produkter omfattas av en femårig köpgaranti (information anges på produktbladet) utan att ovanstående villkor åsidosätts. Förkopplingsdonen i HID xenon-kit har en livstidsgaranti, men ett foto som visar streckkoden och de avskurna kablarna på förkopplingarna kommer att tillhandahållas om garantin någonsin tas i anspråk. HID xenonlamporna i HID xenon-kit garanteras i 2 år, förutsatt att de är fria från fingeravtryck (ett test med blått ljus kommer att utföras) och att de är i perfekt skick. HID xenonlampor och förkopplingsdon som köps individuellt, vid sidan av den kompletta xenon-kit, har 2-års garanti. Utökad garanti: Om tillvalet finns kan kunden teckna det för att förlänga den totala garantiperioden för sin beställning. Alternativet "Utökad garanti" kommer utöver den lagstadgade garantin, men den kommer inte att beaktas vid beräkningen av de fria fraktkostnaderna och vid beräkningen av den rabatt som beviljas efter eventuell användning av en rabattkod.

9.7 Garantin är endast tillämplig på eventuella krav från innehavaren av kundkontot som gjorde köpet på Ledperf.se webbplats, reklamationer kan endast göras från kundkontot.

ARTIKEL 10: BEGRÄNSNING AV ANSVAR

10.1 Vissa produkter som säljs på webbplatsen är inte godkända för användning på allmänna vägar. De får därför inte användas vid körning på allmän väg och är uteslutande avsedda för sportevenemang (rundbana, rally). Varje land har sina egna lagar som begränsar användningen av dessa produkter. Varje användare måste därför, innan han eller hon köper en produkt som säljs på webbplatsen, vara medveten om lagstiftningen i det land där han eller hon avser att använda produkterna. På franskt territorium är det Kundens ansvar att uppfylla de lagstadgade kraven på dag- och nattbelysning enligt artiklarna R.313-1 till R.313-35 i den franska vägtrafiklagen och på typgodkännande enligt artiklarna R.321-1 till R.321-25 i den franska vägtrafiklagen. Kunden bekräftar att han/hon har läst de artiklar som anges ovan före varje köp och bekräftar att han/hon har fastställt om den användning han/hon vill göra av produkterna uppfyller de rättsliga kraven i de artiklar som anges ovan.

Genom att bekräfta sin beställning bekräftar användaren att han/hon är medveten om ovannämnda artiklar, att han/hon är myndig och att han/hon är medveten om riskerna med att förvärva produkter som omfattas av denna lagstiftning, och förbinder sig att använda dessa produkter endast för privat eller yrkesmässigt bruk i samband med tävling eller fritid på privat mark.

Under alla omständigheter är det Kundens ansvar att se till produktens egenskaper, som anges i dess tekniska datablad och/eller paket, samt till lagstiftningen i sitt land för att avgöra om produkten får användas i vägtrafik på allmänna vägar eller inte.

Om inte annat tydligt anges på produktbladen är de sålda produkterna inte godkända för användning på allmänna vägar.

10.2 LEDPERF SAS uppmärksammar också kunden på att användningen och monteringen av dessa produkter på fordon i trafik kan leda till att kunden förlorar tillverkarens avtalsgaranti och kan utgöra en klausul som utesluter garantin i vissa försäkringar.

Det är därför upp till kunden att få information om detta från tillverkaren och/eller dennes försäkringsbolag och att göra de deklarationer som krävs för att bevara dessa garantier.

10.3 LEDPERF SAS kan inte på något sätt hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador, materiella eller immateriella, som är kopplade till användningen av den eller de produkter som företaget marknadsför, särskilt om produkten:

 • installeras under förhållanden som inte överensstämmer med bruksanvisningen eller för andra ändamål än de för vilka den är avsedd.
 • används under förhållanden som strider mot de bestämmelser som gäller i det land där kunden är bosatt och/eller det fordon som produkten är monterad på är i bruk.
 • har varit föremål för felaktig montering eller installation

ARTIKEL 11: FORCE MAJEURE

11.1 Naturkatastrofer och alla oförutsägbara och oemotståndliga händelser betraktas uttryckligen som force majeure. En händelse som kunde ha varit känd i förväg eller vars effekter inte är oöverstigliga kan inte utgöra force majeure.

11.2 Om ett fall av force majeure inträffar ska genomförandet av beställningen inledningsvis avbrytas av lagstadgade skäl.

11.3 Om parterna efter en period på tre (3) månader konstaterar att force majeure-fallet kvarstår, kommer beställningen automatiskt att annulleras, om inte båda parter kommer överens om något annat.

ARTIKEL 12: BEVIS

12.1 De datoriserade registren, som förs i webbplatsens datasystem under rimliga säkerhetsvillkor, kommer att betraktas som bevis på kommunikation, beställningar och betalningar mellan parterna.

Beställningsblanketter och fakturor arkiveras på ett tillförlitligt och varaktigt medium som kan uppvisas som bevis.

12.2 Den orderbekräftelse som LEDPERF SAS skickar till kunden, på papper eller elektroniskt, utgör ett bevis för kunden på den genomförda transaktionen.

ARTIKEL 13: FÖRBEHÅLL FÖR ÄGANDERÄTT

I ENLIGHET MED ARTIKEL L 624-16 I HANDELSLAGEN FÖRBLIR DE LEVERERADE VARORNA LEDPERF SAS EGENDOM TILLS KUNDEN HAR BETALAT HELA PRISET. OM KUNDEN INTE BETALAR HELA DET RESTERANDE PRISET OCH EFTER EN TIDSFRIST PÅ 8 DAGAR EFTER DET ATT LEDPERF SAS SKICKAT EN UPPMANING I FORM AV REKOMMENDERAT BREV MED MOTTAGNINGSBEVIS UTAN FRAMGÅNG, KOMMER KONTRAKTET ATT HÄVAS DIREKT OCH LEDPERF SAS KOMMER ATT KUNNA GÖRA ANSPRÅK PÅ ÄGANDERÄTTEN TILL DE SÅLDA VARORNA, ENLIGT VILLKOREN I ARTIKEL L.624-9 OCH FÖLJANDE I HANDELSLAGEN. DENNA KLAUSUL HAR GJORTS KÄND FÖR KUNDEN INNAN AVTALET INGICKS GENOM BEKRÄFTELSEN AV DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN OCH ÄR ENDAST TILLÄMPLIG PÅ FÖRSÄLJNINGAR SOM GÖRS MED YRKESVERKSAMMA PERSONER.

ARTIKEL 14: PERSONUPPGIFTER

14.1 De personuppgifter som samlas in för distansförsäljning är nödvändiga för att behandla och leverera beställningar och upprätta fakturor. Denna information gör det möjligt för oss att utföra verksamhet som rör kundhantering, verksamhet som rör kundvärvning, utarbetande av handelsstatistik, hantering av begäran om tillgång, rättelse och invändningar, hantering av obetalda räkningar och tvister, hantering av kampanjverksamhet och hantering av meddelanden. Dessa uppgifter kan användas för att skicka information, kampanjerbjudanden, kommersiella prospekteringsåtgärder, information eller kommunikation från LEDPERF SAS.

14.2 I enlighet med lagen om "datoranvändning och frihet" har behandlingen av personuppgifter om kunder varit föremål för två deklarationer (nr 2186227 och 2185318) hos den franska dataskyddsmyndigheten (CNIL).

14.3 Kunden har rätt att få tillgång till, ändra, korrigera och radera uppgifter som rör honom/henne, vilket han/hon kan utöva hos LEDPERF SAS på de villkor som anges i artikel 34 i lagen av den 6 januari 1978. LEDPERF SAS förbinder sig dessutom att inte gratis eller mot betalning lämna ut uppgifter om sina kunder till tredje part.

14.4 Vi informerar dig om att det finns en lista "Bloctel" över motståndare till telefonvärvning, som du kan registrera dig på här: https://conso.bloctel.fr/

ARTIKEL 15: IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

LEDPERF SAS är ensam ägare till alla immateriella rättigheter som är knutna till ritningar, studier, monteringsanvisningar som levereras tillsammans med de sålda produkterna, liksom alla filer, fotografier, diagram, skisser, skisser, texter eller annat upphovsrättsskyddat innehåll som publiceras på webbplatsen. Följaktligen utgör varje otillåten användning eller spridning av dessa dokument av kunden, oavsett medium, även om det sker gratis, en förfalskning som kan leda till att upphovsmannen blir straffrättsligt och civilrättsligt ansvarig.

ARTIKEL 16: TILLÄMPLIG LAG OCH LÖSNING AV TVISTER

16.1 Dessa allmänna villkor omfattas av fransk lag, både när det gäller materiella och formella regler.

16.2 Klagomål eller tvister tas alltid emot med välvillig uppmärksamhet och god tro förutsätts alltid hos dem som gör sig besväret att förklara sin situation.

16.3 I händelse av en tvist mellan LEDPERF SAS och en professionell kund ska parterna försöka lösa tvisten mellan dem i godo, genom förlikning, medling, deltagande förfarande eller någon annan tillval tvistlösningsmetod.

Vi påminner i detta sammanhang om att i enlighet med artikel 2238 i civillagen:
"Preskriptionstiden avbryts från den dag då parterna, efter det att tvisten har uppstått, kommer överens om att använda sig av medling eller förlikning eller, i avsaknad av ett skriftligt avtal, från dagen för det första medlings- eller förlikningsmötet. Preskriptionstiden ska börja löpa på nytt, för en period på minst sex månader, från den dag då någon av parterna eller båda parterna eller medlaren eller förlikningsmannen förklarar att medlingen eller förlikningen har avslutats.

LedPerf:s medlare är https://www.mediationconso-ame.com
AME Conso, 11 place Dauphine, 75001
Men också: Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

16.4 I AVSAKNAD AV EN UPPGÖRELSE I GODO MELLAN LEDPERF SAS OCH EN PROFESSIONELL KUND, KOMMER ALLA TVISTER SOM RÖR TOLKNINGEN OCH/ELLER GENOMFÖRANDET AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR SAMT ALL FÖRSÄLJNING SOM INGÅTTS MELLAN PARTERNA ATT VARA EXKLUSIVT FÖRBEHÅLLNA HANDELSDOMSTOLEN I SAINT-ETIENNE, ÄVEN I HÄNDELSE AV ETT ÖVERKLAGANDE, EN TILLFÄLLIG BEGÄRAN ELLER FLERA SVARANDE, ELLER EN BEGÄRAN OM GARANTIER.

Fortsätt

^